"Trump, Nationella fronten och Vox – det är vårt fel"
Debatt
Den består av två kategorier: ont
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Sverige ska vara en kunskapsnation. Nu
Makt
Historien om Arlandarådet väcker ett antal Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
I dag på påskdagen firar den
"Trump, Nationella fronten och Vox – det är vårt fel"

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Debatten mellan de kontroversiella tänkarna Jordan Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
”Det är dags för lite evighet i politiken”

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
1989 öppnade gränsen för östtyska flyktingar Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
När historien används för att skyla nuet
Bryssels och EU-förespråkarnas största misstag har
En något raspig men stark röst
Utredningen om en institution för mänskliga
Informationen är inte alltid en broschyr
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
rättigheter skjuter bredvid målet på tre
Politiska mål sätts före vetenskapen
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
Även om det politiska Sverige medvetet
”Stalltipset är att Modi vinner valet” Pressmeddelande