Ibland ställs krav på språkkrav för
Debatt
Dylans lyrik är som rena julklappsrimmet
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Den fråga som samlar nationen sommartid
Makt
En liten språklig detalj – det ska vi forska om! Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
väckt avsky. I sitt segertal bytte
Det får blir fel i skrift med två presensverb i rad

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
beskriva en filmsekvens med en man Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Den som händelsevis färdas mellan Uppsala

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
”en” har gjort comeback. ”Du” är Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Dylans lyrik är som rena julklappsrimmet
Det får blir fel i skrift med två presensverb i rad
Den som vill öppna upp för
svenska språket ska användas – men
det mest äkta? Är älvdalska ett
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
och Östhammar passerar bland annat Gimo
Ibland ställs krav på språkkrav för
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
Att tala klarspråk ger en placeboeffekt
Trots ett stadigt inflöde av nya Pressmeddelande