ASSA ABLOY förvärvar Placard i Australien
Debatt
Essity och UNICEF i Mexiko stärker samarbete kring hygienfrågor
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 september 2019
Makt
Marianne och Marcus Wallenberg Foundation Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Boliden AB
Swedbank: Kommentar till den svenska Finansinspektionens beslut

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
https://www.teliacompany.com/sv/investerare/ Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Konstnären
ASSA ABLOY förvärvar Placard i Australien Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Boliden AB
MFS Investment Management
Sparbanks-Gruppen - Members
VD: Christian Luiga (tf)
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
Ordförande: Gun Nilsson
SEB:s resultat för tredje kvartalet 2019
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
Ericsson rapporterar andra kvartalet 2019
Förändringar i SEB:s verkställande ledning Pressmeddelande