Kriget som aldrig lämnar oss tar
Debatt
mest kända konstnärer. I den stora
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
måste skrivas, med det här språket
Makt
sitt fokus på relationen mellan konst Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Här samlar vi SvD:s poesirecensioner.
”Detta barkbröd smakar Augustpris” är omdömet

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
mest kända konstnärer. I den stora Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
”Ett mycket löftesrikt författarskap” skriver en

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
Konstbiennalen i Göteborg rör sig nyfiket Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
”En stor sak att som läsare
SvD:s konstkritiker väljer fem sinsemellan väsensskilda
Glesbygdspoesi om ett Sverige under avveckling
Vår tids politiker är redo att utnyttja folkets förakt
Hon var en nyckelgestalt inom lyriken
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
Bästa konsten just nu – SvD:s gallerirunda
Privat var hennes liv tidvis kaotiskt.
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
lågmälda yttre ändå vibrerar av handlingar
Nya boken hyllas: ”Så här ser riktig litteratur ut” Pressmeddelande