Ungt eller gammalt vin – upp till dig
Debatt
Om utskrifter av telefonsamtalen mellan USA:s
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
fruktig klassiker till höstens grytor. Mikael
Makt
1A. Andreas Grube har laddat upp Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Trump: ”Jag förtjänar att träffa visselblåsaren”
Analyser, kvalitetsbedömningar och förutfattade meningar. Vad

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Trump kallar utredningen för ”kupp” Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
ansvar som vinkonsumenter. Billigt boxvin är

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
Ungt eller gammalt vin – upp till dig Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Trump: ”Jag förtjänar att träffa visselblåsaren”
premiärminister Scott Morrisons hjälp för att
Klimatförändringar är ute efter vårt vin.
USA:s president beskriver riksrättsutredningen mot honom
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
Mölstad bjuder prisvärda höstviner
presidentkandidaten Joe Biden och hans son
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
parti viner plats på Systembolagets hyllor
Även Kina borde utreda den demokratiske Pressmeddelande