Sensmoralen föll helt platt i svensk översättning – surt
Debatt
”Uppsala domkyrka lär vara Sveriges största
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Jag, som har till yrke att
Makt
på? Jag vet att det användes Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
för ”segregation” är det ett exempel
Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Säga vad man vill om Boris Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Konstnären
Sensmoralen föll helt platt i svensk översättning – surt Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
för ”segregation” är det ett exempel
regerade över Jordanien var en borg
XII:s skepp förenades med engelska och
Latinska uttryck och fraser används dagligen
Johnson. Historiskt sett är han sannerligen
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
är det europeiska språkdagen. Men hur
Europeiskt kulturspråk kämpar för överlevnaden
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
En amerikansk studie om ordet ”hen”
som bara utmynnar i oreda och Pressmeddelande