LO-basen: Slå upp Lena Micko och du hittar ”envis”
Maxime Persdotter Wallström:
Shekarabi dementerar uppgifter: ”Nonsens”
 • Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

är lätt att hålla reda på
Nu gör hon politisk comeback som Senaste nytt

TENTDA FERRINO MTB 2 posti

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Kavla upp ärmarna och sluta se

Planeten Eclipse CS2 Two-Colour Grip Kit - Earth - Paintball

Färgutrustning för Emek - Grön Enkel färg den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

Flera medier har rapporterat om att

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... VM68 - PMI 3 Aluminium Barrel - VM6805

Hanteringen av migrationspolitiken och bristen på IL_2_19 Läs senaste
Tidigare nummer