Läs mer här
Debatt
PODD | 24 oktober. I dagens
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Today another dystopian scenario looms instead:
Makt
VD, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
PODD | 22 oktober. I dagens
Boris Johnson och Donald Trump - likheter och olikheter

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Här samlar vi alla artiklar om Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Konstnären
Näringsliv debatt Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
PODD | 24 oktober. I dagens
Boris Johnson och Donald Trump - likheter och olikheter
Arbetsmarknadspolitik
från att historien som ledde fram
Annonsvänligt Sverige
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
utspel om Turkiets roll i Syrien
Läs mer här
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras arbetslöshet hos