Kinnevik behåller Millicom – priset för lågt
Debatt
Telias misstänkta miljardmutor | SvD
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
(Direkt) Gruvbolaget Endomines redovisar ett resultat
Makt
Kinnevik u-svänger och behåller aktierna i Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Åklagarsidan överklagar tingsrättens frikännande domar mot
Active Biotech minskar omsättning och förlust

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Experten om Millicom-ryktet: ”Ingen rök utan eld” Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Konstnären
Kinnevik behåller Millicom – priset för lågt Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Åklagarsidan överklagar tingsrättens frikännande domar mot
ebitda-resultat pro forma på 71,4 miljoner
Nybörjarens drömplan för Ericsson
Pricer mer än fördubblar vinsten i fjärde kvartalet
Kinneviksföretaget Millicom är nära att bli
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
skatt på -39,4 miljoner kronor för
Luften gick ur Millicoms aktie på
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
skatt på 0,3 miljoner kronor för
Kinnevik om Millicom: ”Står bakom styrelsen” Pressmeddelande