Bästa lussebullen 2018 – och två du bör undvika
Debatt
Fyradagars arbetsvecka – en dansk framgångssaga
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Svenska Akademiens första utmaning 2019
Makt
Jurymedlemmarna skräder inte orden i årets Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
säger Lars Lundqvist, professor emeritus och
Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Vad betyder status och fina titlar? Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Konstnären
Nästan alla företag använder sig av Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Fyradagars arbetsvecka – en dansk framgångssaga
Svensk forskare: Så köper du dig lycklig
andra maj firas Harry Potter-dagen över
Rensa ut, skala ner och förenkla.
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
man gå i skolan. På Akademiska
Bästa lussebullen 2018 – och två du bör undvika
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
De syr bindor på slöjden
Sju gånger har idrottsvärlden visat att den har en bit kvar Pressmeddelande