det gäller narkotikafrågan är bra. Däremot
Debatt
släppa beröringsskräcken när det gäller narkotikafrågorna
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Kriminaliseringen av narkotikabruk är inte bara
Makt
Regeringen vill växla upp i kampen Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Den senaste tiden har den narkotikapolitiska
Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Det krävs en grundlig genomgång av Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Stockholms första cannabiskung var en nybörjare

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
”Vill leva för mina barn – inte dö på en jävla toalett” Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
släppa beröringsskräcken när det gäller narkotikafrågorna
Den svenska narkotikapolitiken fungerar väl ur
uppgift att presentera förslag till en
Polismyndigheten får ett förstärkt uppdrag att
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
som inte kunde språket, gömde knark
det gäller narkotikafrågan är bra. Däremot
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
”Ett paradigmskifte krävs i narkotikapolitiken”
att minska den narkotikarelaterade dödligheten och Pressmeddelande