Ändringen innebär att 300 miljoner kronor
Debatt
politiska ledning är oroliga för vad
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
”Risk för glapp när AF ska krympa”
Makt
Regeringen höjer den så kallade anslagskrediten Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Sofia Damm (KD) och Jakob Forssmed
Ändringen innebär att 300 miljoner kronor

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg kallas till Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Två ”lame ducks” ansvarar för Arbetsförmedlingen

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
Arbetsförmedlingen avvecklar 130 av sina 242 Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
I spåren av Arbetsförmedlingens förvandling landar
rustat för sämre tider. Det varnar
Löfven oroas av AF-besked om neddragningar
Revolutionen på Arbetsförmedlingen gör Sverige sämre
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
Regeringen oroas över den statliga närvaron
En ny myndighet med ansvar för
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
Småkontoren ryker när Arbetsförmedlingen bantar