Nazistulen konst | SvD
Linnea Rygaard, Never gonna give you up.
Moderna museet nyligen återlämnade till de
 • Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Foto: Galerie Forsblom
”Ett erkännande av offren för nazismens Senaste nytt

Icebreaker Woherrar Away är Zip Hood Showers First Layers L Pumus Monsoon.

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Anders Rydell. Foto: Staffan Löwstedt

4 Person Grundläggande 72 -timmarsutrustning för nödöverlevnad Förberödande Kit Jordbävning

KYRKOR BOA Snowboard stövlar Mäns den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

Stulna tavlan säljs – värd 180 miljoner

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Giaca Tattini Bambino a Da Competizione Softshell Tecnolegcero Tattini

”Fredliga medel kommer inte lösa problemen” IL_2_19 Läs senaste
Tidigare nummer
Kreakalkylatorer
Riksrevisionen kritisk till konståterlämning

Shimano blå Romance AX 7'0' 213cm 10 -30g
MDRD
Cockcroft-Gault

Vill du bli medlem? Ansök här